Documenten

De rekenkamercommissie voert de wettelijk opgedragen taak uit om onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De wijze waarop de rekenkamercommissie die taak uitvoert is beschreven in het ‘Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer’ en in het ‘Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer’.

Hier treft u deze documenten aan:

Hier treft u de rapportages van onze afgeronde onderzoeken aan: