Documenten

Presentatie onderzoek Duurzaamheid op 11 juni 2020:

3.245 x gezien

De rekenkamercommissie voert de wettelijk opgedragen taak uit om onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De wijze waarop de rekenkamercommissie die taak uitvoert is beschreven in het ‘Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer’ en in het ‘Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer’. In de Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer is de instelling van de rekenkamercommissie met bijbehorende taken, bevoegdheden, vergoeding en regels vastgelegd. In de Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart Rekenkamer zijn de afspraken opgenomen die de gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas met elkaar hebben gemaakt over de Groene Hart Rekenkamer.

Hier treft u deze documenten aan:

Hier treft u de rapportages van onze afgeronde onderzoeken aan:

2017/2018: Rapportage onderzoek inkoop Jeugdhulp  – Aanbiedingsbrief onderzoeksrapportage inkoop jeugdhulp