Documenten

Presentatie onderzoek Duurzaamheid op 11 juni 2020:

3.502 x gezien

De rekenkamer voert de wettelijk opgedragen taak uit om onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De wijze waarop de rekenkamer die taak uitvoert is beschreven in het ‘Reglement van Orde gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer’ en in het ‘Onderzoeksprotocol gemeenschappelijke rekenkamercommissie Groene Hart Rekenkamer’. In de Gemeenschappelijke regeling Groene Hart Rekenkamer is de instelling van de rekenkamer met bijbehorende taken, bevoegdheden, vergoeding en regels vastgelegd.

Hier treft u deze documenten aan:

Hier treft u de rapportages van onze afgeronde onderzoeken aan: