Wie zijn we

De leden van de Groene Hart rekenkamer zijn met ingang van 2024 benoemd voor een periode van 6 jaar.

Groene Hart rekenkamer

De Groene Hart rekenkamer bestaat uit de volgende onafhankelijke leden (van links naar rechts):

  • Boudewijn Steur, voorzitter;
  • Maarten ter Hoeve, vicevoorzitter en lid;
  • Jeroen van Oort, lid;
  • Elly van der Welle, ambtelijk secretaris.