Wie zijn we

De leden van de Groene Hart rekenkamer zijn benoemd voor een periode van 3 jaar. Hierna vindt een evaluatie plaats. Overigens is tussentijdse uitbreiding met andere gemeenten mogelijk.

Groene Hart rekenkamer

De Groene Hart rekenkamer bestaat uit de volgende onafhankelijke leden:

  • voorzitter (vacature);
  • Maarten ter Hoeve, vicevoorzitter en lid;
  • Jeroen van Oort, lid;
  • Elly van der Welle, ambtelijk secretaris.

Op onderstaande foto ziet u van links naar rechts: Elly van der Welle, Marjolijn Blom, Jeroen van Oort en Maarten ter Hoeve.