Home

De Groene Hart rekenkamer is operationeel vanaf november 2012 en is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.
De leden van de Groene Hart rekenkamer zijn met ingang van 1 januari 2024 benoemd voor een periode van 6 jaar. Overigens is tussentijdse uitbreiding met andere gemeenten mogelijk.

De Groene Hart rekenkamer is er voor alle vier de gemeenten

De Groene Hart rekenkamer ondersteunt de gemeenteraden in hun controlerende en kaderstellende taak. Dit doet zij door onderzoek uit te voeren naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur in de deelnemende gemeenten. De Groene Hart rekenkamer beziet de mogelijkheden om gemeenschappelijke onderzoeken voor de gemeenten uit te voeren maar heeft ook de ruimte om voor individuele gemeenten onderwerpen onder de loep te nemen.

Groene Hart rekenkamer

De Groene Hart rekenkamer bestaat uit de volgende onafhankelijke leden:

  • Boudewijn Steur, voorzitter;
  • Maarten ter Hoeve, vicevoorzitter en lid;
  • Jeroen van Oort, lid;
  • Elly van der Welle, ambtelijk secretaris.

Programmaraad

De programmaraad is ingesteld om de verbinding met de vier gemeenteraden te borgen. Vanuit elke deelnemende gemeente zijn 2 raadsleden vertegenwoordigd te weten;

  •  Hennie Castelein en  Bas Otting namens Bodegraven-Reeuwijk;
  •  Mirjam Roos en  Jitske Flietstra namens Gouda;
  •  Pauline Schepers en Art-Jo Wittenberg namens Waddinxveen;
  •  Johan Snoei en Martin Damen namens Zuidplas.

Contact

Wilt u meer informatie over de Groene Hart rekenkamer of wilt u een idee aandragen voor een mogelijk onderzoek, dan kunt u contact opnemen met: Elly van der Welle, ambtelijk secretaris: elly.vanderwelle@gouda.nl