Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Nieuws

Ik wil..

  • Onderzoeksresultaten

    De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid en uitvoering.

  • Programmaraad

    De programmaraad is ingesteld om de binding met de 3 gemeenteraden te borgen. Vanuit elke deelnemende gemeente zijn 2 raadsleden vertegenwoordigd.


Zoeken